Andra redskap på ett casino

Attribut på kasinon

Säger man kasino tänker de flesta först på roulettekulan och kortlekarna i blackjack. Men redskapen i ett kasino är betydligt fler än så. Tärningar exempelvis är vi inte så vana vid vad kasinospel beträffar, i Sverige används dessa mer i familjespel. Tärningen har en mångtusenårig historia och det är inte alltid de är i formen sexsidig som vi mest är vana vid. Historien säger att de första tärningarna i Europa kom från Kina och Fjärran Östern via Sidenvägen, den trad som handelsmännen använde på den tiden i handeln mellan kontinenterna. Även kortleken - precis som mycket annat - härstammar från Asien och det kan påvisas att man tillverkade spelkort i Kina redan tiden före Kristi födelse. I Europa kan man fastställa att kortspel förekom på 1300- talet men att lekens utseende förändrats avsevärt fram till våra dagar. I Italien användes runda spelkort från början och i skrifter har man funnit kyrkans bannlysande av spelkort som ansågs vara ett djävulens påfund. En inställning som kyrkan bibehållit ända in i moderna tider. De klädda korten har historiska förtecken som att kungarna representerar stora män som Alexander den store, Julius Caesar och bibliska Judith och Rachel, eller från mytologin som Lancelot.

foto

Kortlekens stora betydelse

Idag är den fransk-engelska kortleken den mest använda och på kasino är den flitigast använd i blackjack, baccarat och poker. I Kalifornien spelar man roulette med hjälp av kort då en komplicerad lagstiftning där förbjuder den klassiska rouletten. När vi då är inne på ikonen för kasino framför andra, så är dess stora redskap hjulet som i en liknade form som vi har idag uppfanns på 1600- talet. Ordet roulette betyder på franska just litet hjul. Men alla dessa attribut är de mest framstående och man glömmer lätt de andra hjälpmedel som behövs på kasinon. En croupier behöver en raka att hantera alla marker med och i kortspelen behövs en sko varur korten dras. På senare tid har moderna kasinon infört automatisk omblandning vid bordsspel som blackjack och liknande. Det innebär att alla använda kort i en spelomgång läggs in i den maskinella omblandaren till skillnad från det traditionella sättet där en markör i skon talar om när det är dags att blanda om och fylla skon på nytt.

Hjulets betydelse

En stor grej som används mycket i USA och Las Vegas är ett sorts hjul liknande det så kallade chokladhjul vi ser i Sverige på marknader och tivoli. I mångt och mycket kan dessa jämföras med rouletten, man satsar på ett nummer och hjulet visar vem som vinner.